ENERJİ GERİ KAZANIM EKİPMANLARI

 

EŞANJÖR

 

Birbirinden ayırıcı bir ortam ile ayrılmış iki akışkanın birbirleriyle karışmadan aralarında ısı transferini gerçekleştirebildikleri cihazlardır. Silindirik bir gövde içerisine yerleştirilen boru demetinden oluşur. Farklı sıcaklardaki iki akışkan arasındaki ısı transferi mantığına göre çalışır.

 

Az yer kaplaması, ekonomik olması, bakımı ve montajının kolay olması, korozyona karşı dayanıklı olması sebebiyle ısıtma tesislerinde ısı depolamak amaçlı kullanılır.

 

EKONOMİZER

 

Cihazda, bacaya atılan duman gazlarından yoğuşma sıcaklığına kadar düşürülmeden ısının kazanımı sağlanabilir. Yakma havasının ısıtılması kazan veriminde her 50 derecede % 2-3 arasında verim artışı sağlanır.

 

Kömür yakan tesislere yakma havasının ısıtılması kömürün yanmasının kolaylaştırdığı gibi ocak sıcaklığının yükselmesi ile kazan verimini arttırır.

 

info@cammak.net